امین گرافیک
طراحی وب و گرافیک
09364122500

طراحی لوگو مجتمع نان نصیر

طراحی لوگو مجتمع نان نصیر به سفارش این مجتمع در سال 1394 انجام و به ثبت رسیده است. گندم، خورشید و انسان سالم از اجزای تشکیل دهنده این لوگو هستند.