امین گرافیک
طراحی وب و گرافیک
09364122500

طراحی لوگو پیمانکاری برکستان

 طراحی لوگو پیمانکاری برکستان فعال در زمینه اجاره انواع غلطک و راه سازی و ...

در طراحی این لوگو از نماد غلطک به دلیل کاربرد این وسیله در این پیمانکاری و همچنین از شکل هندسی مثلث به دلیل تشابه با تابلو کارگران مشغول کارند در جاده ها و شکل احتیاط استفاده شده است.